kalite politikamiz

Temelimizin insana ve doğaya saygının oluşturduğu Arsima kuruluşu yaşam kalite felsefesini sürdürürken, yaptığımız tüm projelerde;
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, bu memnuniyeti sürekli kılmayı, üretim ve yapım kalitemizi arttırmayı, kalite kontrol sistemini uluslararası normlarda maksimum seviyede uygulamayı,
Mühendislik ve Mimari alanlarda uygulanan çağın gerektirdiği son teknoloji gelişmeleri yakından takip ederek, çevre duyarlılığı ve kalitesini sürekli arttırmayı,
Yapılan işi söz verilen süreden daha önce teslim etmeyi,
Teknik ve Profesyonel çalışanları ile projelerimizi sürdürürken çalışanları periyodik eğitimler aracılığıyla bilgilerini sürekli güncel kılmayı,
Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklerde İş sağlığı ve Güvenliği riskleri ile ilişkili tüm yasal şartlara uymayı ve uygunluğu takip etmeyi,
Çalışma alanlarını güvenli bir ortama uyarlayarak gerek ofis gerekse şantiyelerimizin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmeyi,
Doğal kaynak kullanımını ve çevre kirliliğini dikkate alarak doğaya duyarlı çalışmalar yapmayı taahhüt eder.

corian-logo kerrock-logo lg hanex-logo samsung-logo

Search